Пленка на окна в бассейн. Имитация фацетов. Москва